LR Consulting

LR Consulting adviseert en ondersteunt MKB-bedrijven met “Gezond Ondernemen”.
Gezond ondernemen houdt in, dat de medewerkers met plezier werken en duurzaam inzetbaar zijn, waardoor de bedrijfsvoering zich zo optimaal mogelijk kan richten op positieve resultaten. Maak gezondheidsbeleid onderdeel van de normale bedrijfsvoering en betrek medewerkers op alle niveaus erbij, dan groeit het besef dat zij invloed kunnen uitoefenen op een gezond werkklimaat. Medewerkers zien zich aangemoedigd om tesamen met de werkgever oplossingen te zoeken bij knelpunten in werkbelasting of arbeidsomstandigheden.

Gezondheidsbeleid

Bij dit gezondheidsbeleid gaat het streven naar goede bedrijfsresultaten samen met het investeren in een prettige en gezonde werkomgeving.
In de missie, visie en strategie van het bedrijf wordt Gezond Ondernemen als strategische doelstelling opgenomen, waardoor gezondheid breed wordt benaderd. Met behulp van de methodiek “Integraal Gezondheids Management (IGM)” wordt het bedrijf in staat gesteld handen en voeten te geven aan Gezond Ondernemen.
Niet ziekte of verzuim staat centraal, maar de vraag “Hoe zorgen we ervoor dat het personeel met plezier en in blijvende gezondheid bij ons werkt?”. Met deze doelstelling is er geen sprake van achteraf repareren als er schade ( bijvoorbeeld als gevolg van hoog verzuim) is ontstaan, maar van duurzaam investeren in het personeel.

Kapitaal van de onderneming
Het bovenstaande geeft aan, dat het voorkomen dat medewerkers uitvallen en investeren in de ontwikkeling en gezondheid van medewerkers van groot belang is, ook om een aantrekkelijke werkgever te blijven op de arbeidsmarkt. Organisaties en bedrijven die dit doen, zijn ervan overtuigd dat mensen het kapitaal van de onderneming zijn. Investeren in medewerkers is daarmee investeren in een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt zowel de werknemer als de werkgever ten goede.

Iedereen heeft belang bij veiligheid en gezondheid op het werk.
Daarom is preventie en voorkomen beter dan achteraf gezondheidsschade herstellen. Vandaar dat de RI&E verplicht is vanuit de Arbowetgeving.
Deze kunnen wij met u invullen en jaarlijks updaten.

LR Consulting

LR Consulting

Kluitmanstraat 1
2804 JR Gouda
T. 06-53260014

www.lr-consulting.nl
LeoSchrijft

Gezond Ondernemen is:
Innoveren
Meer omzet genereren
Kostenreductie
Medewerkerstevredenheid en duurzaam inzetbaar personeel
Klanttevredenheid en langdurige klantenbinding

Te vinden op:
www.vindingouda.nl

Comments are closed.