De Waard en Wagener

Gouda Dinner City (1) jan2011

De Waard & Wagener notarissen:

Familierecht
– testamenten
– huwelijkse voorwaarden
– taxplanning en vermogensoverheveling
– samenlevingscontracten
– boedelafwikkeling
– volmachten
– nalatenschap van gehuwden en ongehuwden zonder kinderen
– nieuw erfrecht
– samenwonen

Onroerend goed
– overdracht (ook in economische eigendom)
– hypotheken
– erfpacht
– splitsing in appartementsrechten
– veiling

Stichtingen en verenigingen
– profit en non profit-organisaties

Bedrijfsoverdrachten
– aandelenoverdrachten
– aktiva-passiva transakties
Vennootschappen en ondernemingsrecht
– BV’s en holdingconstructies
– certificering van aandelen
– joint ventures
– firma-/maatschapscontracten

Waard Wagner

De Waard & Wagener

Kantoor Ronsseweg 551
2803 ZK Gouda
T. 0182-555888

Of bezoek: www.notarisgouda.nl

Notariële diensten:

Familierecht
Onroerend goed
Stichtingen en verenigingen
Bedrijfsoverdrachten
Vennootschappen en ondernemingsrecht

Comments are closed.